Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Gidle przeważają siedliska borowe z dominacją sosny. Przeciętny wiek drzewostanów to 55 lat, przeciętna zasobność wynosi 223 m³/ha

Udział siedliskowy:
• 34% - bór świeży
• 25% - bór mieszany świeży
• 13% - bór mieszany wilgotny
• 11% - bór wilgotny
• 9% - las mieszany świeży
• 3% - las mieszany wilgotny
• Po 2% - las wilgotny, ols
• Po 1% - ols jesionowy, las świeży
Na terenie naszego Nadleśnictwa występują również bór bagienny, bór suchy, bór mieszany bagienny, które stanowią około 2% powierzchni Nadleśnictwa.

Udział gatunków :
• 85,2% - sosna
• 5,6% - olsza
• 4,2% - brzoza
• 3,3% - dąb
• 0,5% - modrzew
• 0,3% - świerk
• 0,2% - dąb czerwony
• 0,7% - pozostałe

Udział drzewostanów w klasach wieku:
Klasy wieku – I klasa – drzewostany do 20 lat, II klasa – od 21 do 40 lat, III klasa – od 41 do 60 lat, IV klasa – od 61 do 80 lat, V klasa – od 81 do 100 lat, VI i starsze klasy od 101 lat
• 16% - I klasa
• 18% - II klasa
• 17% - III klasa
• 29% - IV klasa
• 9% - V klasa
• 3% - IV klasa i starsze
Pozostały procent powierzchni leśnictwa stanowią tereny nieleśne.