Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Przeczytaj więcej o łowiectwie

Każdego roku koła łowieckie przeprowadzają inwentaryzację stanu zwierzyny na terenie swojego koła i przedstawiają ją w postaci Rocznego Planu Łowieckiego. Owy plan zawiera ilość zwierzyny łownej (dziki, jelenie, daniele, sarny, łosie, lisy, jenoty oraz bażanty, kuropatwy, zające itp.) na podstawie której wyliczana jest odpowiednia dla gatunku ilość zwierzyny przeznaczonej do odłowu. Na podstawie Rocznych Planów Łowieckich na 2013 rok ,zatwierdzanych przez Nadleśniczego, na terenie Nadleśnictwa Gidle znajduje się 350 jeleni, 50 danieli, 2015 saren oraz 500 dzików.

Gospodarka łowiecka to niezbędne narzędzie do utrzymania optymalnej liczebności populacji zwierzyny łownej na terenie LP dzięki której unikamy znacznych szkód w uprawach i młodnikach oraz w płodach rolnych.

Nadleśnictwo Gidle położone jest w zasięgu 2 łowieckich rejonów hodowlanych: C I - Koniecpolski oraz C II - Częstochowski. Na obszarze Nadleśnictwa położonych jest  8 obwodów łowieckich w rejonie C I i 6 obwodów łowieckich w rejonie C II. Wszystkie obwody łowieckie są dzierżawione przez niżej wymienione koła łowieckie:

 • KŁ Daniel w Wanatach (kontakt: Własna, ul. Zdrowa 64 42-261Starcza)
 • KŁ Hubert w Radomsku (kontakt: ul. PCK 3, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Cietrzew w Gidlach (kontakt: ul. Leszka Czarnego 17/39, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Łowiec w Radomsku (kontakt: ul. Miła 10/36, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Knieja w Radomsku (kontakt: ul. Pana Tadeusza 5, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Borsuk w Częstochowie (kontakt: ul. Krakowska 26, 42-200 Częstochowa)
 • KŁ Przepiórka w Żytnie (kontakt: ul. Partyzantów 14, 97-532 Żytno)
 • KŁ Jastrząb w Łodzi (kontakt: ul. Felsztyńskiego 1, 93-582 Łódź)
 • KŁ Słonka w Gidlach (kontakt: pl. 3 Maja 10/15, 97-500 Radomsko)
 • KŁ Lis w Dąbrowie Zielonej (kontakt: Karolina - Leśniczówka, 42-240 Rudniki)
 • KŁ Cyranka w Sosnowcu (kontakt: ul. Żurawia 8/65, 41-200 Sosnowiec)
 • KŁ Łoś w Częstochowie (kontakt: ul. Kalinowa 25, 42-221Częstochowa)
 • KŁ Chrząstów w Koniecpolu (kontakt: ul.Górna 9, 42-230 Koniecpol)