Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa znajduje się Piliczański Obszar Chronionego Krajobrazu. Został on utworzony na mocy Rozporządzenia nr 8/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009r. Na gruntach Nadleśnictwa Gidle leży 5 224 ha (w zasięgu jest 11 829 ha - dane z LMN).

W zasięgu działania Nadleśnictwa znajduje się Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu na powierzchni 74 ha (dane z LMN). Został on utworzony na mocy Rozporządzenia nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września1995r.