Asset Publisher Asset Publisher

Gospodarstwo Szkółkarskie Sowin

Gospodarstwo Szkółkarskie Sowin


Hodowla lasu

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

Las, jeśli nie powstał w sposób naturalny, jest sadzony przez leśników. Sadzonki hoduje się w szkółkach. Uprawy są poddawane zabiegom pielęgnacyjnym i ochronnym. Mają one stworzyć optymalne warunki wzrostu dla drzew najbardziej pożądanych w składzie gatunkowym rosnącego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Gidle prowadzi gospodarkę leśną w oparciu o nowy Plan Urządzania Lasu sporządzony na lata 2008 -2017.
W tym okresie w zakresie zadań z hodowli lasu planuje się
Odnowienia i zalesienia – 1273,73 ha
Odnowienia pod osłoną – 850,69 ha
Poprawki i uzupełnienia – 205,98 ha
Pielęgnowanie – 5979,38 ha (w tym czyszczenia późne – 1518,21 ha, czyszczenia wczesne – 1737,09 ha, pielęgnacja gleby – 2724,08 ha)
Melioracje leśne – 2128,85 ha

Nadleśnictwo Gidle prowadzi własną produkcję sadzonek w Gospodarstwie Szkółkarskim Sowin, w której produkowane są sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Gospodarstwo Szkółkarskie jest jedną z największych co do ilości produkowanych sadzonek szkółką Polski. Zdolność produkcyjna szkółki osiąga 10 mln szt. sadzonek gatunków lasotwórczych.
Szkółka dysponuje wieloma innowacjami technologicznymi, które usprawniają prowadzone tam prace. Nasiona wysiewane są w dwóch linach technologicznych a sadzonki rozwijają się w sterowanych komputerowo tunelach foliowych. Dzięki technologii komputerowej możliwe jest stworzenie idealnych warunków klimatycznych dla rozwoju roślin.
Nadleśnictwo Gidle współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwestii zalesień terenów porolnych.

Gospodarka nasienna w Nadleśnictwie
Nasiennictwo leśne jest jednym z działów hodowli lasu. Obejmuje czynności związana z wyborem drzew matecznych, drzewostanów nasiennych. Nadleśnictwo Gidle posiada łącznie 73 drzewostany nasienne. Źródła nasion w Nadleśnictwie Gidle znajdują się w dwóch oddziałach o łącznej powierzchni 22,46 ha.
Nadleśnictwo Gidle posiada również uprawy pochodne poza blokami upraw o powierzchni 84,05 ha.
Na terenie Nadleśnictwa w ramach programu testowania potomstwa buka zwyczajnego, została założona powierzchnia doświadczalna o powierzchni 2,53 ha.
Nadleśnictwo posiada również drzewostany zachowawcze dębu szypułkowego o powierzchni 25,05 ha wpisane do Krajowego Rejestru LMP.
 

Monitoring zmian dotyczących pozyskania drewna, wybranych zadań z hodowli lasu: odnowień, zalesień, zabiegów pielęgnacyjnych i oceny upraw znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/documents/18148/26193071/02_04_2015_monitoring+wybranych+zada%c5%84%20hodowlanych+za+2014r.xlsx