Wydawca treści Wydawca treści

Dla mediów

Osobami odpowiedzialnymi za kontakt z mediami w naszym Nadleśnictwie są:

Nadleśniczy - mgr inż. Jan Wiśniewski - numer telefonu (34) 327-29-70

e-mail: jan.wisniewski1@katowice.lasy.gov.pl

Zastępca Nadleśniczego - mgr inż. Andrzej Stacherski - numer telefonu (34) 327-29-70

e-mail: andrzej.stacherski@katowice.lasy.gov.pl