Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. W 2012 r. mieliśmy ich w całej Polsce już prawie 11 tys., z czego 8,5 tys. stanowiły właśnie drzewa.

Na terenie Nadleśnictwa Gidle znajdują się następujące pomniki przyrody:

Dąb szypułkowy 1 szt. znajdujący się na terenie leśnictwa Wikłów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 06.02.1996r.

Dąb szypułkowy grupa - 2szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Wikłów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 06.02.1996r.

Cis pospolity 1 szt. znajdujący się na terenie leśnictwa Niesulów. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 23/94 z dnia 30.12.1994r.

Dąb szypułkowy grupa - 5szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 4/96 z dnia 06.02.1996r.

Dąb szypułkowy grupa - 2szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96 z dnia 06.02.1996r.

Lipa drobnolista grupa - 7szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96 z dnia 06.02.1996r.

Dąb szypułkowy grupa - 4szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96 z dnia 06.02.1996r.

Dąb szypułkowy grupa - 2szt. znajdujące się na terenie leśnictwa Dębowiec. Podstawa prawna: Rozporządzenie Wojewody Częstochowskiego nr 04/96 z dnia 06.02.1996r.