Asset Publisher Asset Publisher

ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Lasy Państwowe podejmują również własne inicjatywy ochronne. Pomagają wybranym gatunkom zwierząt i roślin zasiedlić miejsca, gdzie gatunki te wyginęły (tzw. reintrodukcje) lub gdzie są zagrożone wyginięciem (restytucje). Dotyczy to np. cisa, sudeckich jodeł, cietrzewia czy głuszca.
Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom mają dać strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt (m.in. wokół gniazd ptaków). Leśnicy są za nie szczególnie odpowiedzialni, ponieważ większość z nich znajduje się na gruntach zarządzanych przez LP.

Na terenie Nadleśnictwa Gidle stwierdzono występowanie 22 gatunków roślin naczyniowych podlegających ochronie. Z najważniejszych zasługują na uwagę gatunki objęte ochroną, a uznane za rzadkie lub zagrożone wyginięciem (m.in.  podrzeń żebrowiec, rosiczka okrągłolistna, miodownik melisowaty, lilia złotogłów, widłakowate, bobek trójlistkowy, grzybienie białe, kruszczyk rdzawoczerwony, podkolan biały, długosz królewski, pomocnik baldaszkowaty, pełnik europejski)
Na terenie Nadleśnictwa Gidle zaobserwowano występowanie 7 gatunków ssaków chronionych, 9 gatunków chronionych płazów, 5 gatunków chronionych gadów, 5 gatunków chronionych ptaków.
Na terenie Nadleśnictwa Gidle znajduje się 1 ostoja dla bociana czarnego i 1 ostoja dla bielika.