Izba przyrodniczo-leśna

Izba przyrodniczo-leśna znajduje się w Ośrodku Szkoleniowym Operatorów Maszyn Leśnych przy siedzibie Nadleśnictwa Gidle w Niesulowie.

Ścieżka edukacyjna Sowin

Ścieżka przyrodnicza Sowin została wytyczona w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby leśnictwa Sowin i Gospodarstwa Szkółkarskiego.

Ścieżka edukacyjna Niesulów

Ścieżka przyrodnicza Niesulów jest najkrótszą ścieżką znajdującą się na terenie Nadleśnictwa Gidle. Mieści się ona koło siedziby Nadleśnictwa Gidle.

Ścieżka edukacyjna Żytno-Ewina

Ścieżka znajduje się w południowej części województwa łódzkiego, w powiecie radomszczańskim, na obszarze gminy Żytno i gminy Gidle.