Lista aktualności Lista aktualności

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA NA SERWISIE E-DREWNO

Niesulów dn. 30.10.2017 r.

 

 

Informacja zamieszczona na stronie internetowej Nadleśnictwa Gidle

 

 

 Nadleśnictwo Gidle informuje że w miesiącach październik - listopad 2017 r. planuje do sprzedaży  na serwisie e-drewno następujące grupy handlowo – gatunkowe

 

GHG  W_STANDARD  SO            -   1000,00 m3

GHG  W_STANDARD  OS            -   5,00 m3

GHG  W_STANDARD  BK                        -   6,00 m3

GHG WK_BC ŚW                           -   100,00 m3

GHG  W_WDK_1 SO                     -   210,00 m3

GHG  S_S2B_CD SO                    -   40,00 m3

GHG  S_S2B_CD SO                    -   100,00 m3

GHG  S_S2A DB                            -   190,00 m3

GHG  S_S2A DB.C                        -   2,00 m3

GHG  S_S2A OS                            -   36,00 m3

GHG  S_S2A_OPAL   BK              -   32,00 m3

GHG  S_S2A_OPAL   DB              -   170,00 m3

GHG  S_S2A_OPAL OS               -   60,00 m3

GHG  S_S2A_OPAL   SW             -   64,00 m3

 

 

                                                   Podpisał

Nadleśniczy Nadleśnictwa Gidle

                                                           mgr inż. Jan Wiśniewski   

 

 

Sporządził

Lidia Prabucka